Begeleider Angst voor honden


Angst voor honden is een veel voorkomend probleem bij zowel kinderen als volwassenen. De uitingsvormen zijn zeer divers. Van niet in de buurt willen komen van een vreemde hond tot straatangst om maar nooit meer geconfronteerd te worden met een hond.

Met ruim 1,5 miljoen honden in Nederland is het vrijwel onmogelijk om ‘hondvrij’ door het leven te gaan. Angst voor honden heeft daardoor veel effect op het sociale leven van de angstige persoon. Op bezoek gaan, winkelen, recreëren: overal kom je honden tegen.

2015-10-19 09.54.18Het begeleiden van mensen met angst voor honden vraagt InZicht in de persoon. Het is van belang te weten hoe de persoon geholpen kan worden afgestemd op wat de persoon wil, aankan en aan durft. Ook vergt het begeleiden van kinderen totaal andere vaardigheden dan een traject met volwassenen. Maatwerk is het sleutelwoord. Ieder persoon is anders, ervaart de angst anders en zal gebaat zijn bij begeleiding op maat.

Het begeleiden van mensen met angst voor honden vraagt ook inzicht in honden en hondengedrag. Veel voorkomend is de aanpak van simpelweg een lieve hond inzetten met de mededeling “Deze doet echt niets”.  Dat is helaas veel te kort door de bocht. Door bij de begeleiding het leren begrijpen van honden en hondentaal mee te nemen, wordt de angst voor honden overzichtelijk, controleerbaar of zal deze zelfs geheel verdwijnen.

Hond InZicht verzorgt de opleiding Begeleider Angst voor honden. Deze cursus is bedoeld voor hulpverleners, coaches en hondenprofessionals die mensen met angst voor honden willen begeleiden. Via “Stappen van InZicht”, een methode ontwikkeld door Hond InZicht, leer je mensen regie te nemen over hun angst en deze te laten verdwijnen of hanteerbaar te maken.

Lees meer over Angst voor honden op de eigen website: www.angstvoorhonden.nl

De opleiding bestaat uit 5 blokken, verspreid over 5 maanden, van twee aaneengesloten dagen per maand. In de opleidng worden theorie en praktijk afgewisseld. Tussen de blokken door werk je zelf aan huiswerkopdrachten. Tijdens de opleidingsdagen wordt er gewerkt met honden van Hond InZicht.

Kosten: € 1.495,00 inclusief thee/koffie/lunch en uit te reiken lesmaterialen. Exclusief aan te schaffen boeken.

Klik hier voor de data van de opleiding in 2018

Meld je hier aan als je interesse hebt in de opleiding in het voor- of najaar van 2018

Uitgebreide opleidingsinformatie:

Onderwerpen die behandeld worden

– Angst: Wat is angst, hoe ontstaat het, welke varianten zijn er
– Stress: Wat is stress, hoe ontstaat het
– Pedagogische vaardigheden
– Communicatie met kinderen en volwassenen
– Interview en coachtechnieken
– Diagnostiek en hulpvraag
– Verschillen in begeleiding kinderen, pubers en volwassenen
– Omgang met ouders/verzorgers en hoe hen te betrekken in het proces
– InZicht in de driehoek: Angstbegeleider – kind- ouder
– InZicht in de driehoek: Angstbegeleider – kind/volwassene – hond
– Hondengedrag en geschiktheid van in te zetten honden
– Voorwaarden scheppen/omgeving managen voor de hond
– Algemene kennis en theorie AAI

Na deze opleiding

  • Ben je in staat een maatwerktraject op te zetten voor het begeleiden van Angst voor honden voor zowel volwassenen, pubers als kinderen
  • Heb je InZicht in je eigen vaardigheden als begeleider
  • Kun je op deskundige wijze honden inzetten in het maatwerktraject, waarbij veiligheid en welzijn voor zowel hond als cliënt gewaarborgd zijn
  • Heb je InZicht in de psychologische achtergronden van angst

Studiebelasting: ca 4 uur per week, voor huiswerkopdrachten en eindopdrachten
Niveau: De cursus wordt op MBO+ niveau gegeven.
Locatie: Bergharen
Docenten: Marleen van Baal, coach voor mens met hond, Ursula Beekman, kindercoach
De opleidng is geaccrediteerd bij het CRKBO

Voor informatie of aanmelden voor voorjaar of najaar 2018: Klik hier

RSS feed for comments on this post.


Disclaimer | Privacy | Contact | Webondersteuning Swipe Media professionele website laten maken