Het welzijn van de hond in coaching

De hond wordt veel ingezet in Animal Assisted Activities (AAA), een werkveld waar coachen met honden ook onder valt. De populariteit van de hond is groot. Juist omdat de hond zo dicht bij de mens leeft en hij over het algemeen een kei is in het aanpassen aan de omstandigheden, leent hij zich bij uitstek […]

Mag ik als ik moet?

Is het je wel eens opgevallen dat er in de winter minder honden in je omgeving lijken te wonen? Dat je bij de eerste mooie lentedag verrast wordt door het aantal nieuwe viervoetige buurtgenoten in je woonwijk. Of dat je met regen en storm op de normaalgesproken ‘uitlaat-spitsuren’ opeens het rijk voor je alleen hebt? […]

Baas blijf leren!

Als ik hondenbezitters bij elkaar zie, verbaas ik mij over de mate waarin ze elkaar de les aan het lezen zijn. De één weet het nog beter dan de ander. Opvallend is ook hoe ogenschijnlijk makkelijk problemen van een ander kunnen worden opgelost. Zonder hond, baas, voorgeschiedenis of leefsituatie te kennen, wordt er lustig gestrooid […]

De ogen van Ayvaz

Een imposante verschijning. Ayvaz, een Turkse Karabash. Halflange blonde haren, soepele tred, ogenschijnlijk nergens in geïnteresseerd. Totdat hij contact maakte; zijn ogen lieten nergens twijfel over bestaan. Met zijn ogen kon hij precies duidelijk maken wat hij wilde of wat juist niet. Hij kon je aankijken met enorme zachtheid, maar ook ijzig en hard. Veel […]

Een goed team

Door mijn werk kom ik dagelijks in contact met bazen en honden. Ik kan enorm genieten van een ‘goed team’; baas en hond lijken elkaar woordeloos te verstaan. Je ziet het wederzijds respect, hun plezier in samenwerking en de vanzelfsprekendheid waarmee ze het beste in elkaar naar boven halen. Helaas kom ik ook zeer regelmatig […]